Har odlingssäsongen en början och ett slut?

När man läser i diverse odlingsform på nätet eller hör vänner och kollegor som säger att ‘nu’ har odlingssäsongen dragit igång får mig att undra om den egentligen har en början och ett slut. Det är ju odlaren som bestämmer. Som relativt ny odlare har mina odlingssäsonger börjat i januari-februari lik många andras. Ofta blir… Read More Har odlingssäsongen en början och ett slut?